24.6.08

Concurso Graciliano Ramos

Regulamentul Concursului International de Monografii despre Opera lui Graciliano Ramos:

Ministerul Relatiilor Externe din Brazilia, prin Directia Culturala, aduce la cunostinta celor interesati ca va realiza inscrieri pentru participarea la Concursul International de Monografii despre Opera lui Graciliano Ramos, in concordanta cu articolul 22, alineatul IV, din Legea 8666 din 21 iunie 1993, si in conditiile stabilite in acest Regulament. Cele mai bune cinci eseuri, care vor fi alese de Comisia de Jurizare care va fi constituita pentru acest scop, vor primi Premiul Itamaraty pentru Literatura Braziliana – 2008.

Capitolul I Despre obiect
Art. 1. Concursul are in vedere sa promoveze literatura braziliana in strainatate. Art. 2. Cheltuielile legate de Concurs vor fi acoperite din bugetul "Difuziunii Limbii Portugheze si a Culturii Braziliene in Strainatate", cod 07.392.0682.2530.0001, elementul de cheltuieli 339031, apartinand Departamentului Cultural al Ministerului Relatiilor Externe. Art. 3. Comisia de Jurizare, a carei compozitie se va defini prin decretul Directiei Departamentului Cultural a MRE, va alege cele mai bune cinci lucrari. Art. 4. Se vor putea inscrie la acest Concurs cetateni brazilieni sau straini cu activitati in domeniul studiului limbii portugheze si al culturii braziliene care traiesc in strainatate. Art. 5. Este interzisa participarea la acest Concurs a membrilor din Comisia de Jurizare si a rudelor acestora, conform Legii Civile, precum si participarea angajatilor Ministerului Relatiilor Externe. Art. 6. Fiecare concurent va putea participa numai cu un singur eseu, de cel putin 30 (treizeci) pagini si maxim 50 (cincizeci) pagini Art. 7. Eseul va trebui sa fie, in mod obligatoriu, inedit, si poate fi scris in orice limba, cu traducere in portugheza. O lucrare este considerata inedita atunci cand nu a fost editata nici publicata (partial sau total) in antologii, colectii, suplimente literare, ziare, reviste sau orice alt mijloc de comunicare. Art. 8. Nu vor fi acceptate ilustratii si/sau fotografii in corpul eseului. Art. 9. La momentul inscrierii, candidatul va fi, in mod automatic, de acord cu regulile Concursului, inclusiv cu cedarea catre MRE a dreptului de autor asupra eseului, precum si a dreptului de publicare a acestuia. Art. 10. Termenul pentru livrarea eseurilor va fi de cinci luni de la expirarea termenului de inscriere.

Capitolul II Despre inscrieri
Art. 11. Perioada de inscriere va fi de la 21 mai pana la 30 august 2008. Art. 12. Inscrierile vor trebui facute prin posta si adresate unui Consulat sau Ambasadei Braziliei din tara de resedinta a candidatului. Pe plicul de adresare trebuie indicat "Concurso Internacional de Monografias – Graciliano Ramos", iar data de primire la Consulat sau Ambasada va fi considerata drept data de inscriere. Art. 13. Plicul va trebui sa aiba urmatoarele informatii: Titlul eseului: Numele autorului: Adresa: Oras: e-mail: Telefon: Numarul pasaportului: RG si CPF (in caz de cetatean brazilian): Document care dovedeste resedinta in strainatate: Art. 14. Nu vor fi luate in considerare inscrierile ce vor fi primite dupa termenul stabilit in articolele 10 si 11.

Capitolul III Despre trimiterea lucrarilor
Art. 15. Concurentii inscrisi la Concurs vor avea un termen de cel mult cinci luni, incepand din ultima zi a inscrierii, pentru a trimite eseurile lor catre una dintre unitatile din reteaua de misiuni diplomatice braziliene in strainatate; data primirii la Post va fi considerata data de livrare a lucrarii. Art. 16. Posturile braziliene in strainatate vor raspunde de trimiterea monografiilor, prin valiza diplomatica, catre Directorul Directiei Culturale a Ministerului Relatiilor Externe din Brazilia.

Capitolul IV Despre selectie
Art. 17. Comisia de Jurizare va fi compusa din cel mult noua persoane - personalitati recunoscute in domeniul literar, profesori sau critici literari - iar hotararea ei, in orice circumstanta, nu permite recurs. Va integra Comisia de Jurizare si un diplomat brazilian. Art. 18. Comisia Judecatoare va alege eseurile ce vor fi premiate pe urmatoarele criterii: originalitate; creativitate; grad de cunoastere a operei autorului si a bibliografiei despre el. Paragraful Unic – Hotararea Comisiei de Jurizare este suverana si nu admite recurs. Ea va putea, de asemenea, sa nu mai dea premiul. Art. 19. Comisia de Jurizare va avea un termen de trei luni, incepand de data primirii monografiilor, pentru a publica rezultatele finale. Art. 20. Membrii Comisiei de Jurizare se vor intruni, intr-o sesiune de vot individual si secret, pentru a alege cele mai bune cinci monografii. Rezultatul votatiei Comisiei de Jurizare va fi facut public intr-un eveniment special conceput in acest scop, ce va fi realizat in orasul Brasília, District Federal, precum si pe pagina Ministerului Relatiilor Externe – www.mre.gov.br. Art. 21. Orice caz special va fi rezolvat de Comisia de Jurizare.

Capitolul V Despre premiere
Art. 22. Valorile premilor vor fi de US$ 20.000,00 (douazecidemii de dolari), US$ 15.000,00 (cincisprezecemii de dolari), US$ 10.000,00 (zecemii de dolari), US$ 5.000,00 (cincimii de dolari) si US$ 3.000,00 (treimii de dolari), respectiv, pentru primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea si cel de-a cincilea premiat, si vor fi platite catre premiatii din strainatate de catre Posturile in tara de resedinta a candidatului. Art. 23. Primii cinci premiati vor primi cazare si bilete de clasa economica, dus-intors pe relatia Brazilia, pentru a participa la ceremonia premierii si la activitatile academice programate de catre organizatorii Concursului. Art. 24. Daca va exista egalitate la votul Comisiei de Jurizare, pentru orice loc, si daca nu va fi posibila o ne-egalitate, autorii vor imparti valoarea premierii corespunzatoare pozitiei de egalitate. Art. 25. Autorii premiati vor ceda drepturile de autor ale eseurilor catre MRE, conform stabilit de articolul 111, caput, al Legii 8.666 din 21/06/1993. Art. 26. Eseurile premiate vor fi publicate intr-o carte editata de MRE. Art. 27. In mod exceptional, in caz de deces al autorului pe timpul anului realizarii Concursului, Premiul va fi dat in memoriam. In acest caz, livrarea va fi realizata catre mandatarul legal indicat pentru acest scop de catre mostenitorii legali ai autorului premiat.

Capitolul VI Despre dispozitii finale
Art. 28. Nerespectarea oricarui punct al acestui Regulament va cauza eliminarea automatica a eseului concurent. Art. 29. Participarea implica acceptarea deplina a normelor acestui Regulament, iar nerespectarea oricarei prevederi va rezulta in descalificare. Art. 30. Comisia de Jurizare va avea competenta de a rezolva, gratuit, eventualele indoieli de interpretare a prezentului Regulament. Art. 31. Tribunalul din Brasília/DF este ales pentru a rezolva orice problema rezultata din acest Regulament.

Brasília, 20 mai 2008.
Fonte: Ministério das Relações Exteriores

Niciun comentariu: